• Trafikkopplæring, førerkort? | Hønsen Sjåførskole

    Trafikkopplæring, førerkort? | Hønsen Sjåførskole

    Arvid Hønsen Sjåførskole ble etablert i Oktober 1965. I 1974 startet kjøreskolen, som en av de første i landet, med opplæring for tyngre kjøretøy. Nåværende eiere tok over skolen i 1996 og har utviklet skolen til å bli en stor og seriøs aktør på alle typer førerkortopplæring. Vi gir i dag opplæring på alle førerkort klasser, Lastsikringskurs, Ulykkesberedskapskurs, Løyvekurs, Fagbrev kurs. Vi er også sertifisert for å drive grunnutdanning yrkessjåfør 140 timer og yrkessjåfør etterutdanning 35 timer.
  • 1

Vi tilbyr førerkort opplæring i alle klasser! | Hønsen Sjåførskole